-Ало, полицията ли е?-Да.-Помощ, не мога да изляза оттук!-Къде сте?-Във фейсбук.