Попитали Джо Бързия:
– Каква музика слушаш? 
– Рок естествено! Даже коня ми се казва Пърпъл, като го яхна и му викам: - Дий, Пърпъл, дииий!